Privacy

Privacyverklaring CADTEAM B.V.

Privacy

Dit is de privacyverklaring van CADTEAM B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62448072. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door CADTEAM B.V. in haar systemen. Daarnaast heeft deze verklaring betrekking op het gebruik van tracking cookies op de website www.cadteam.nl .

CADTEAM B.V. respecteert de privacy van alle klanten en alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de leveringen en diensten van CADTEAM B.V.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze leveringen en diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de leveringen en diensten van CADTEAM B.V. vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantsysteem en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor onze administratie.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door CADTEAM B.V. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en CADTEAM B.V.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@cadteam.nl .

Bewaartermijn

CADTEAM B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Administratieve gegevens worden in lijn met de wetgeving 7 jaar bewaard.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.cadteam.nl vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van tracking cookies. U kunt uw toestemming op ieder moment wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van CADTEAM B.V. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie: 25 mei 2018