Werkwijze en filosofie

Uitgangspunt bij al onze trainingen is de praktijk van alle dag, waar u mee te maken heeft. Onze aanpak is erop gericht uw kennis, inzicht en begrip te vergroten, zodat u na afloop toegerust bent om nieuwe (praktijk)situaties zelfstandig af te handelen.

Tijdens de trainingen worden drie didactische uitgangspunten gehanteerd:

  • Onderwijsleergesprek, dit is het aanbieden van informatie en terugkoppelen om te checken of de cursist de aangeboden informatie heeft begrepen;
  • Zelfwerkzaamheid door het maken van oefeningen, cases of labs;
  • Constructivisme, dat wil zeggen het voortborduren op de reeds aanwezige kennis.

Het door ons samengestelde trainingsmateriaal bevat naast de theorie veel oefenstof en is na afloop van de training uitermate geschikt als naslagwerk. Onze trainingen kenmerken zich door het “hands on” karakter en de op de dagelijkse praktijk van de cursisten afgestemde aanpak.

“Het is onze verantwoordelijkheid dat uw medewerkers helemaal vertrouwd
zijn met de software. Daar mag u ons op aanspreken.”