BIM Calculator met Revit

BIM is niet meer weg te denken uit het bouwproces en dus ook niet uit de functie van een calculator. Binnen afzienbare tijd zullen alle gegevens voor een kostprijscalculatie via 3D modellen worden verstrekt. Maar hoe wordt vanuit een 3D model een calculatie gemaakt? Dat is de actuele uitdaging voor de afdeling calculatie. De calculator van de toekomst moet 3D modellen kunnen lezen en beoordelen op bruikbaarheid. Net zoals een calculator hiaten en tegenstrijdigheden opspoort in de huidige 2D bestekstukken, zal de calculator dat vanaf nu ook moeten kunnen doen in de 3D bestekstukken. Deze training, waarbij gewerkt wordt in Revit, geeft u inzicht in het werken met 3D modellen.

Voor wie is deze BIM Calculator cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor kostendeskundigen, calculators en werkvoorbereiders die werken met Revit.

Welke vaardigheden ontwikkelt u door de BIM Calculator cursus te volgen?
Deze training geeft u inzicht in het werken met 3D modellen. U leert de modellen lezen, gebruiken en zo nodig bewerken. Na afloop weet u op welke wijze de informatie van het 3D model ontsloten kan worden voor eigen gebruik. U kunt de informatie uit het 3D model gebruiken voor het maken een uittrekstaat, begroting, planning en meer.

Cursusduur
1 dag

Welke onderwerpen worden tijdens deze BIM cursus behandeld?
Tijdens deze cursus leert u:

• Een 3D Revit model te beoordelen op bruikbaarheid voor het maken van calculaties.
• Een 3D gebouwmodel “uit te lezen”.
• Classificaties maken.
• De onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties.
• De gewenste groep onderdelen op te slaan met behulp van filters.
• De onderdelen opstellen en andere formules toevoegen.
• Uittrekstaten per groep onderdelen te maken.
• Uittrekstaten van Revit naar Excel te exporteren.
• Uittrekstaten ”slim” te maken in Excel.

Welke voorkennis is nodig voor deze BIM Calculator cursus?
Basiskennis van Revit op het niveau van de basiscursus is voor deze cursus vereist. Indien gewenst kan er voorafgaand aan de BIM Calculatie cursus een korte herhalingscursus gevolgd worden gedurende één dag. Tevens wordt verwacht dat u algemene bouwkundige kennis en affiniteit met calculeren heeft. Ook is het belangrijk om te kunnen werken met Excel.

Cursusmateriaal en faciliteiten
U ontvangt tijdens de training oefenopgaven en werkinstructies. Tijdens de cursus wordt gewerkt met modellen uit de praktijk. Daarnaast krijgt u toegang tot het online leerplatform. Hiermee krijgt u onder andere de beschikking tot digitaal cursusmateriaal, extra oefeningen en testen, instructievideo's en ruimte om uw tekeningen te uploaden en downloaden.

Voor de BIM trainingen beschikken wij over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt uw lunch door ons verzorgd.

Deze opleiding wordt op diverse locaties en data gegeven. Neem contact met ons op via telefoonnummer
+31 (0)318 - 616 924 voor meer informatie.

*Onze BIM cursussen worden verzorgd in samenwerking met het BIM Instituut.