BIM Calculator met Navisworks

Met de invoering van BIM veranderen werkprocessen. Gegevens voor de kostprijs calculaties worden via 3D modellen verstrekt om snel tot een nauwkeurige calculatie te komen. Maar hoe wordt vanuit een 3D model een calculatie gemaakt? Dat is de actuele uitdaging voor de afdeling calculatie. De calculator van de toekomst moet 3D modellen kunnen lezen en beoordelen op bruikbaarheid. Net zoals een calculator hiaten en tegenstrijdigheden opspoort in de huidige 2D bestekstukken, zal de calculator dat vanaf nu ook moeten kunnen doen in de 3D bestekstukken. Deze cursus, waarbij gewerkt wordt in Navisworks Simulate, geeft u inzicht in het werken met 3D modellen.

Voor wie is deze BIM Calculator cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor kostendeskundigen, calculators en werkvoorbereiders die werken met Navisworks.

Welke vaardigheden ontwikkelt u?
Deze cursus geeft u inzicht in het werken met 3D modellen. U leert de modellen lezen, gebruiken en zo nodig bewerken. Na afloop weet u op welke wijze de informatie van het 3D model ontsloten kan worden voor eigen gebruik. U kunt de informatie uit het 3D model gebruiken voor het maken een uittrekstaat, begroting en planning.

Cursusduur
2 dagen

Welke onderwerpen worden behandeld?
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Een 3D model te beoordelen op bruikbaarheid voor het maken van calculaties.
• Een 3D gebouwmodel “uit te lezen”.
• Het model “in te kleuren”.
• Classificaties maken.
• De onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties.
• De gewenste groep onderdelen te selecteren met behulp van Find Items.
• De selecties op te slaan voor hergebruik.
• Rekenen met selecties.
• Uittrekstaten per groep onderdelen te maken.
• Uittrekstaten van NavisWorks naar Excel te exporteren.
• Uittrekstaten ”slim” te maken in Excel.

Welke voorkennis is nodig voor deze BIM Calculator cursus?
Om het optimale resultaat uit deze cursus te halen is basiskennis van NavisWorks Simulate en BIM gewenst. Tevens wordt verwacht dat u algemene bouwkundige kennis en affiniteit met calculeren heeft. Ook is het belangrijk om te kunnen werken met Excel.

Cursusmateriaal en faciliteiten
U ontvangt tijdens de cursus oefenopgaven en werkinstructies. Tijdens de cursus wordt gewerkt met modellen uit de praktijk.

Voor de BIM cursussen beschikken wij over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes in heel Nederland. Tijdens de cursus maakt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Ook wordt u lunch door ons verzorgd.

Deze opleiding wordt op diverse locaties en data gegeven. Neem contact met ons op via telefoonnummer
+31 (0)318 - 616 924 voor meer informatie.