AutoCAD met Visual LISP

Cursusomschrijving
Om AutoCAD verdergaand te automatiseren, zijn diverse mogelijkheden voorhanden. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van Visual LISP, de standaard programmeertaal van AutoCAD. Met deze interne programmeertaal kunt u snel krachtige programma's schrijven die uw werkzaamheden vergaand kunnen automatiseren, zonder dat u daarbij de AutoCAD omgeving verlaat.

Basiskennis
Voor deze training is kennis van en ervaring met AutoCAD vereist. Kennis van en ervaring met programmeren is een pré.

Cursusduur
3 dagen

Cursusinhoud
In deze training komt de volledige programmeeromgeving van Visual LISP aan de orde en wordt tevens aandacht besteed aan verschillende voor het gebruik van AutoCAD VLISP belangrijke onderwerpen. U leert eigen AutoCAD commando's te schrijven en uw werkzaamheden te automatiseren. Het programmeren zal plaatsvinden op basis van praktijkvoorbeelden, waardoor u snel en eenvoudig de mogelijkheden leert benutten van deze interne programmeertaal.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

• Het aanroepen en gebruiken van AutoCAD commando's
• Het opvragen van informatie uit AutoCAD entiteiten
• Tekencommando’s te gebruiken en deze automatisch uit te laten voeren

Vervolgcursus(sen)
Om de door u geschreven programma's gebruikersvriendelijk te maken, kunt u onze vervolgtraining DCL voor Visual LISP volgen. U leert daarmee dialoogvensters te ontwikkelen welke Visual LISP programma's eenvoudiger maken in het gebruik.

Deze opleiding wordt in overleg ingepland. Neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)318 - 616 924.