Subscription aanschaffen en gebruiken

1. Uw Subscription aanschaffen
U kunt lid worden van Autodesk Subscription wanneer u een nieuwe licentie of een upgrade van een willekeurig product naar de nieuwste versie van dat product aanschaft. Het is ook verkrijgbaar wanneer u overstapt naar een ander branchespecifiek product, bijvoorbeeld van AutoCAD« naar AutoCAD Architecture.

Voor Autodesk-producten die worden verkocht zonder upgrades, kunt u Subscription afsluiten tot drie jaar na de aanschaf van een licentie. Daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om slechts een deel van de werkplekken binnen een netwerklicentie op te nemen in het abonnement - alle werkplekken moeten tegelijkertijd deel uitmaken van Subscription. Alle werkplekken die gedurende de Subscription periode aan de netwerklicentie worden toegevoegd moeten ook in het abonnement worden opgenomen, naar rato van het restant van de looptijd.

Er geldt een verplichte minimum-Subscription periode van ÚÚn jaar. Er zijn echter ook contracten met een looptijd van twee- of drie jaar verkrijgbaar. Klanten met een meerjarencontract komen in aanmerking voor prijsbescherming gedurende de abonnementsperiode. Dergelijke prijsbeschermingen zijn alleen van toepassing voor software met een abonnement.

Nadat u lid bent geworden van Autodesk Subscription ontvangen contract managers en software co÷rdinatoren een e-mail met een persoonlijke toegang-URL, waarin zij worden uitgenodigd om hun Subscription Center accounts in te richten.

De volgende stap is het voltooien van de Subscription Setup Wizard, een eenmalig proces, dat maar een paar minuten in beslag neemt. De Setup Wizard zal u de weg wijzen bij het instellen van uw login voor het Subscription Center.

2. Aanmelden bij het Subscription Center
Wanneer de Subscription Setup Wizard uw account geactiveerd heeft, kunt u zich aanmelden bij het Subscription Center, het centrum dat u toegang biedt tot alle hulpbronnen, functionaliteiten, nieuws en diensten die gerelateerd zijn aan uw abonnement.

Wij maken u erop attent dat u iedere keer dat u zich aanmeld bij het Subscription Center (http://subscription.autodesk.com), eerst het volgende moet invoeren:

 • Gebruikers-ID
 • Wachtwoord

Mocht u uw gebruikers-ID of wachtwoord zijn vergeten, gaat u naar: Account Help.

3. Toewijzing van rollen
Aan de klant worden drie formele rollen toegewezen die u helpen bij het invoeren, beheren en gebruiken van Autodesk Subscription. Iedere rol heeft een specifiek toegangsniveau tot de Subscription diensten.

Contract Manager - De persoon die wordt gewaarschuwd als een abonnement moet worden verlengd en die binnen het Subscription Center volledige rechten met betrekking tot het contract heeft. De Contract Manager benoemt ook gebruikers die toegang krijgen tot het Subscription Center. Opmerking: de Contract Manager kan alle drie de programmarollen vervullen. Als u de rol van de Contract Manager op u neemt, dan gaat u ermee akkoord dat wij uw naam, contactinformatie en andere persoonlijke informatie doorgeven aan de Gebruikers binnen uw bedrijf.

Software Co÷rdinator - Een persoon die door de Contract Manager is aangewezen om via e-mail te worden gewaarschuwd dat men een nieuwe versie of extensie voor de betreffende producten moet bestellen of downloaden en die leveringen van upgrades in ontvangst neemt. Software Co÷rdinatoren benoemen tevens gebruikers die toegang krijgen tot het Subscription Center. Als u de rol van de Software Co÷rdinator op u neemt, gaat u ermee akkoord dat wij uw naam, contactinformatie en andere persoonlijke informatie doorgeven aan de Gebruikers binnen uw bedrijf.

Gebruiker - Iedereen die door een Contract Manager of Software Coordinator is aangewezen om toegang te krijgen tot het alleen voor leden toegankelijke Subscription Center, inclusief e-Learning en Web support (indien opgenomen in het contract). Deze persoon kan ook rechten krijgen om extensies en upgrades te downloaden. Als Gebruiker moet u zich ervan bewust zijn dat, wanneer uw een support aanvraag verstuurd, de inhoud van uw support aanvraag zichtbaar zal zijn voor uw Contract Manger, Software Co÷rdinator, en andere Gebruikers binnen uw bedrijf. De informatie zal tevens zichtbaar zijn voor uw dealer.

4. Het recht om oudere versies te gebruiken
Tijdens uw Subscription lidmaatschap staat het u vrij om oudere softwareversies te blijven gebruiken onder de volgende voorwaarden.

 • De oudere versie moet hetzelfde product betreffen en moet op dezelfde computer zijn ge´nstalleerd als de nieuwe versie.
 • De oudere versie mag niet worden overgezet op een andere computer tenzij de nieuwe versie tegelijk ook wordt overgezet.
 • Er zijn twee manieren om oudere versies te verkrijgen.
  - U (of uw bedrijf) heeft de eerdere versie en licentie gekocht.
  - Klanten met een 2009 versie van hun product kunnen maximaal drie oudere releases van veel van deze producten verkrijgen zonder die te hoeven kopen. Ga naar Subscription Center voor de huidige lijst met in aanmerking komende producten (Previous Version Eligible Products).
 • Een enkelvoudige licentie mag niet worden gebruikt om de nieuwe en een eerdere versie tegelijk uit te voeren.
 • Het maximale aantal gelijktijdige gebruikers voor een versie waarvoor u een Subscription hebt gekocht mag het totale aantal licenties dat u voorheen voor die versie hebt gekocht niet overschrijden. Dit is van toepassing op zowel standalone- als netwerklicenties.

5. Thuisgebruik en ‘Extra Territory’ -rechten
Thuisgebruik - Als Autodesk Subscription klant heeft u een exclusief ‘Thuisgebruik’-recht. Dat betekent dat u als licentiehouder van de software een tweede kopie van de software op een andere locatie dan uw normale kantoor of werkplek mag installeren. Tot ‘tweede locatie’ tellen ook computers die bij uw medewerkers thuis staan, of op de personal computers van uw medewerkers.

Wij maken u er echter attent op dat, wanneer u de software op een tweede computer installeert, u deze alleen mag gebruiken voor werk dat gerelateerd is aan de interne behoeften van uw zaak, of voor de persoonlijke training en opleiding van uw medewerkers.

Dit recht op Thuisgebruik geldt slechts zolang de software in kwestie deel uitmaakt van een abonnement, en slechts voor de licenties die onder de dekking vallen van uw subscription contract.

Extra Territory Rights Overeenkomst - U Autodesk Subscription contract geeft u tevens het recht om de software, waarvoor het abonnement van toepassing is, buiten het gebied te gebruiken waar u deze heeft aangeschaft. Krachtens dit recht - dat exclusief van toepassing is voor subscription klanten - heeft u uiterlijk 90 dagen per jaar toegang tot uw geabonneerde software, onder de voorwaarde dat:

 • U zich houdt aan de uitvoercontrole wetten die van toepassing zijn.
 • De toegang geschiedt via een portable computer die samen met de gebruiker buiten het gebied, waar de software oorspronkelijk werd aangeschaft, reist.
 • Terwijl u buiten het gebied bent mag de software uitsluitend gebruikt wordt overeenkomstig of in het kader van de software licentie.
 • Abonnees gaan akkoord met alle andere voorwaarden van hun Autodesk Software Licentieovereenkomst en Extra Territory Rights Overeenkomst.

6. Verlengingsproces
Voor afloop van het contract stuurt Autodesk een aantal herinneringsmails met betrekking tot de verlenging naar de Contract Managers. (U bent zelf verantwoordelijk voor het steeds weer actualiseren van uw e-mail-adres met behulp van de link Contact Informatie in het Subscription Center.)
Twee tot drie maanden voor het verlopen van uw Subscription contract zal CADTEAM hierover ook telefonisch contact met u opnemen.

90 dagen voor afloop van het contract kunnen de Contract Managers tevens een Renewal Report in het Subscription Center bekijken. Autodesk voorziet dealers tevens van functionaliteiten die de status van een abonnement en vernieuwingen kunnen bijhouden, zodat zij de informatie met betrekking tot het subscription contract op ieder gewenst tijdstip online kunnen overzien.

Verleng uw abonnement voor afloop van de contractperiode om het actief te houden. Indien u uw abonnement niet verlengt en op een later tijdstip beslist toch voor een verlenging te kiezen, moet u de volgende upgrade aanschaffen en opnieuw lid worden van het programma. Voor sommige producten moet u extra betalen. In sommige gevallen kunnen recentelijk vervallen abonnementen verlengd worden door middel van betaling van de prijs voor de verlenging van het abonnement plus de nominale administratiekosten voor het te late verlengen voor iedere werkplek van het product binnen het Subscription contract. Neem contact met ons op met voor de volledige details en om te bevestigen of u in aanmerking komt voor een late verlening.